Newsletter

Ogłoszenia
Wizyty
Dziś: 20Wszystkie: 150981

PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY

Projekty » Zrealizowane projekty » "Zgoda buduje, niezgoda rujnuje" » PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY

Funkcjonuje w biurze SITR w Słupsku od czerwca do grudnia 2014r.
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00

Cel utworzenia punktu: udzielanie bezpłatnych usług informacyjnych w zakresie postępowania i szacowania w przypadku występującej szkody łowieckiej w uprawach i płodach rolnych, w odniesieniu do profilu prowadzonej produkcji rolniczej.

Zakres usług informacyjnych oferowanych przez punkt:

  • interpretacja przepisów prawnych i ich praktyczne zastosowanie,
  • redagowania pism oraz analizy poprawności sporządzonej dokumentacji np. protokół oględzin i szacowania,
  • zgłoszenie szkody łowieckiej (oględziny),
  • zawiadomienie o zbiorze (szacowanie ostateczne),
  • pełnomocnictwo,
  • polubowne załatwienie sporu, wezwanie do zapłaty itp.,
  • analiza i weryfikacja istniejących protokołów szacowań.


Odbiorcy usług: mieszkańcy powiatu słupskiego tj. indywidualni rolnicy, producenci rolni wielko i małoobszarowi, sadownicy, działkowcy, wszystkie osoby, u których wystąpiły szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne.

Wszyscy zainteresowani będą mogli skorzystać z bezpłatnej porady doradcy – rzeczoznawcy z dziedziny szacowania szkód łowieckich, po uprzednim umówieniu się ( telefonicznie nr 59/842 58 49 lub poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na naszej stronie, który można przesłać do nas  elektronicznie, pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście do biura SITR w Słupsku).