Newsletter

Ogłoszenia
Wizyty
Dziś: 45Wszystkie: 437411

Poszukiwani wykładowcy do szkoleń energetycznych

Stowarzyszenie poszukuje do współpracy osoby, które byłyby wykładowcami podczas szkoleń prowadzonych dla osób dorosłych, pracujących przy:

  •   urządzeniach, instalacjach i sieciach elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną
  • urządzeniach wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeniach energetycznych;
  • urządzeniach, instalacjach i sieciach gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe.

Osoby muszą spełniać łącznie następujące warunki:

  • posiadać wykształcenie wyższe, odpowiadające specjalnościom osób szkolonych,
  • posiadać co najmniej pięcioletni staż pracy przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych,
  • posiadać wysokie umiejętności interpersonalne,
  • być dyspozycyjne.