Newsletter

Ogłoszenia
Wizyty
Dziś: 285Wszystkie: 373660

"Zgoda buduje, niezgoda rujnuje"

Projekty » Zrealizowane projekty » "Zgoda buduje, niezgoda rujnuje"

  

Zadanie realizowane w ramach projektu
„Zgoda buduje, niezgoda rujnuje”

dofinansowanego ze środków 
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

 

 

  SITR Oddział Słupsk w okresie od 01.06.2014 do 31.12.2014 będzie realizował projekt pt. „Zgoda buduje, niezgoda rujnuje”. Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Celem projektu jest poprawa trudnych relacji  pomiędzy społecznością rolniczą z Powiatu Słupskiego a dzierżawcami obwodów łowieckich funkcjonującymi na tym obszarze.
W ramach realizowanego projektu w 9 gminach powiatu słupskiego tj. w gminie Dębnica Kaszubska, Kępice, Potęgowo, Słupsk, Ustka, Smołdzino, Główczyce, Kobylnica i Damnica,  w okresie od sierpnia do listopada br. zorganizowane zostaną w formie warsztatów spotkania z rolnikami, myśliwym i przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego. Celem tych spotkań będzie poznanie opinii i doświadczeń uczestników w zakresie współpracy przy tworzeniu wspólnej gospodarki łowieckiej a następnie wypracowanie rekomendacji dotyczących standardów i dobrych praktyk przy szacowaniu szkód łowieckich oraz współpracy w zakresie kształtowania lokalnej gospodarki łowieckiej.
    Ponadto w biurze Stowarzyszenia od czerwca br. powołany został punkt konsultacyjno – informacyjny, działający od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00. Celem utworzonego punktu jest zapewnienie poszkodowanym stronom łatwiejszego  dostępu do informacji i skuteczniejszego doradztwa  w kwestiach związanych z trybem odszkodowawczym w przypadku występującej szkody łowieckiej w uprawach i płodach rolnych.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w warsztatach lub bezpłatnym doradztwem w zakresie szacowania szkód prosimy o kontakt z biurem SITR O/Słupsk.

  Realizacja poszczególnych działań i szczegółowy harmonogram spotkań będą sukcesywnie zamieszczane na naszej stronie internetowej www.sitr.slupsk.pl .
Dodatkowych informacji o projekcie udziela koordynatorka zadania p. Małgorzata Zander  pod nr tel 59/ 842 58 49.