Newsletter

Ogłoszenia
Wizyty
Dziś: 485Wszystkie: 424261

Przedłużenie terminu ważności świadectw kwalifikacyjnych do 31 grudnia 2020 r.

Aktualności » Przedłużenie terminu ważności świadectw kwalifikacyjnych do 31 grudnia 2020 r.

Komisja Kwalifikacyjna nr 201 działająca przy Stowarzyszeniu Naukowo-Technicznym Inżynierów i Techników Rolnictwa Oddział w Słupsku informuje, że w dniu 3 kwietnia 2020 roku, na stronie Urzędu Regulacji Energetyki ukazała się informacja dotyczący przedłużenia terminu ważności świadectw kwalifikacyjnych.

 

URE dla przedsiębiorców: w tarczy antykryzysowej uwzględniono wydłużenie do końca 2020 roku terminu ważności świadectw kwalifikacyjnych

W ramach prac rządu nad przepisami tzw. tarczy antykryzysowej, Prezes URE przedstawił szereg postulatów. Jeden z nich dotyczył tzw. świadectw kwalifikacyjnych – czyli dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci, o których mowa w art. 54 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne. Świadectwa te wydawane są przez komisje kwalifikacyjne po przeprowadzeniu egzaminu bezterminowo lub na okres pięciu lat. Nowe przepisy dotyczą świadectw terminowych, których ważność wygasa w okresie od 13 marca do 31 grudnia 2020 r. i wydłużają ich ważność do 31 grudnia 2020 r. (art. 31x. 1).

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki na bieżąco monitoruje stan sektora oraz przepisy obowiązujące przedsiębiorców działających na rynku energetycznym. Od czasu ogłoszenia w naszym kraju stanu epidemii i wynikających z tego ograniczeń, Urząd szczególnie uważnie analizował regulacje, które należałoby zmodyfikować wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców i chcąc zapewnić ciągłość ich funkcjonowania.

Przedłużenie ważności terminowych świadectw kwalifikacyjnych jest niezwykle istotne, ponieważ prace w sektorze paliw i energii (czyli w elektrowniach, elektrociepłowniach, ciepłowniach, u dystrybutorów przesyłowych i dystrybucyjnych elektrycznych i gazowych itd.) mogą wykonywać bez nadzoru, jedynie osoby posiadające właściwe świadectwa kwalifikacyjne (typu D i/lub E). Jest to grupa ok 100 000 osób. Zatem, przy braku ważnych świadectw, osoby te nie mogłyby zostać dopuszczone do pracy, a pracodawca ryzykowałby nałożeniem kary pieniężnej - zatrudnianie osób bez wymaganych kwalifikacji jest zabronione i stanowi podstawę do nałożenia sankcji, o której mowa w art. 56 ust. 1 pkt 9 ustawy - Prawo energetyczne. Mogłoby się to też przełożyć na brak możliwości zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych.

Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw weszła w życie 31 marca 2020 r. (Dz. U. z dnia 31 marca 2020 r. poz. 568).