Newsletter

Ogłoszenia
Wizyty
Dziś: 112Wszystkie: 243877

Ochrona zdrowia i środowiska na wsi 2007

Projekty » Zrealizowane projekty » Ochrona zdrowia i środowiska na wsi 2007

Projekt objął sektor :rolnictwo – byłe woj. słupskie. Był przedsięwzięciem, którego głównym celem było podnoszenie świadomości osób z terenów wiejskich z zakresu ochrony środowiska i zdrowia ludzkiego. Główną grupą docelową były osoby bezpośrednio związane z rolnictwem i ich rodziny, a przed wszystkim kobiety wiejskie oraz członkowie naszego stowarzyszenia. W ramach tego projektu zostały zorganizowane cztery fora rolnicze, na których zaproszeni rolnicy zostali zapoznani z wymogami jakie powinni spełniać w zakresie ochrony środowiska oraz przekazana została wiedza w zakresie profilaktyki zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń zdrowia przy pracy w rolnictwie. Zostały przeprowadzone 2 specjalistyczne szkolenia z zakresu prawidłowej chemizacji rolnictwa. Zorganizowaliśmy także spotkania z mieszkańcami czterech gmin powiatu słupskiego nt. profilaktyki zdrowia. Odbyło się również spotkanie dla członków stowarzyszenia, na którym została przekazana wiedza na temat profilaktyki zdrowia i ochrony środowiska, rozpowszechniana w środowisku wiejskim na terenie którego działają członkowie SITR.


Źródło finansowania: Fundacja Fundusz Współpracy. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską.