Newsletter

Ogłoszenia
Wizyty
Dziś: 476Wszystkie: 424252

Inicjatywy obywatelskie 2015 - nowe informacje

Aktualności » Inicjatywy obywatelskie 2015 - nowe informacje

Informujemy, że zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie NFOŚiGW w Warszawie w dniu 20.07.2016 r. Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa Oddział Słupsk znalazło się wśród organizacji, które uzyskają dofinansowanie na realizację projektu w zakresie Inicjatyw Obywatelskich. Ponieważ lista rankingowa zamieszczona na stronie internetowej na dzień dzisiejszy jest jedynym oficjalnym potwierdzeniem uzyskanego dofinansowania prosimy wszystkich autorów inicjatyw o cierpliwość.
Jeszcze w sierpniu br. zorganizujemy spotkanie robocze, na które zaprosimy wszystkich autorów inicjatyw. Na spotkaniu tym zostaną szczegółowo omówione wszystkie kwestie formalne, finansowe i merytoryczne inicjatyw.
Projekt nasz zajął bardzo wysokie 5 miejsce na liście rankingowej, jest jedynym takim przedsięwzięciem które będzie realizowane na terenie województwa pomorskiego.
Gratulujemy wszystkim autorom inicjatyw oraz osobom zaangażowanym w przygotowanie wniosku projektowego.
Działajmy razem dla środowiska.