Newsletter

Ogłoszenia
Wizyty
Dziś: 103Wszystkie: 243868

Energia odnawialna naszą przyszłością 2008

Projekty » Zrealizowane projekty » Energia odnawialna naszą przyszłością 2008

Projekt był realizowany w partnerstwie z Polskim Zrzeszeniem Inżynierów i Techników Sanitarnych na Litwie.  Celem projektu było zwrócenie społeczeństwu uwagi na potrzebę zachowania zrównoważonego środowiska na poziomie regionalnym i lokalnym na terenach rolniczych oraz wymiana doświadczeń  z zakresu wykorzystania i perspektyw OZE w Polsce i na Litwie, a także podjęcie współpracy z samorządem i instytucjami działającymi na rzecz środowiska oraz energii odnawialnej. Podczas realizacji projektu zorganizowaliśmy  cykl 5 szkoleń, podczas których została przekazana wiedza m.in. z zakresu: zakładania i prowadzenia plantacji roślin energetycznych, ekonomiki plantacji, możliwości pozyskiwania funduszy na zakładanie plantacji, technik zbioru i logistyki, możliwości wykorzystania biopaliw pochodzących z roślin energetycznych , jak również wykorzystania pozostałości z produkcji rolniczej na cele energetyczne . Powstał  punkt informacyjno – konsultacyjny, w którym uzyskać można było informacje i materiały w temacie OZE. Zorganizowaliśmy również  wyjazd studyjny do Partnera Litewskiego -  Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych  na Litwę, podczas którego zainicjowano długoterminową współpracę i wymieniono doświadczenia  pomiędzy SITR Słupsk a naszym partnerem.


Źródło finansowania: Ecorys Polska .

Projekt zrealizowany dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.