Newsletter

Ogłoszenia
Wizyty
Dziś: 139Wszystkie: 243904

Dostosowanie polskiego sektora rolno-żywnościowego i rybackiego do wymogów określonych w systemie prawnym Unii Europejskiej 2002

Projekty » Zrealizowane projekty » Dostosowanie polskiego sektora rolno-żywnościowego i rybackiego do wymogów określonych w systemie prawnym Unii Europejskiej 2002

Gminy w których zorganizowaliśmy ten projekt to: Słupsk, Kobylnica, Smołdzino, Ustka, Główczyce, Potęgowo, Kępice. Rezultatem tego projektu było przeprowadzenie szkoleń na w/w temat które okazało się konieczne, aby producenci żywności zapoznali się z wymogami unijnymi . Wiedza ta pomocna była w  zaplanowaniu inwestycji w celu dostosowania obiektów oraz pozwoliła wnieść niezbędne zmiany w technologii oraz w zakresie prowadzenia dokumentacji. Naszym celem było także przekazanie beneficjentom obok wiedzy ogólnej dokładnych dyrektyw Unii Europejskiej.


Źródło finansowania: Pomorski Urząd Wojewódzki, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, tel. 058 307 76 44.