Newsletter

Ogłoszenia
Wizyty
Dziś: 128Wszystkie: 243893

Aktywni dla siebie = aktywni dla otoczenia 2006

Projekty » Zrealizowane projekty » Aktywni dla siebie = aktywni dla otoczenia 2006

Zadanie było realizowane przez Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa Oddział Słupsk w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Rozwoju Obszarów Wiejskich NOWATOR w Strzelinie na podstawie Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Program miał na celu wspieranie współpracy między organizacjami pozarządowymi w szczególności wspieranie działań o charakterze interdyscyplinarnym w zakresie inicjatyw obywatelskich, wymagających, z obiektywnych powodów, zintegrowanej, w oparciu o kryterium sektorowo-branżowe lub terytorialne, określonej formy aktywności organizacji pozarządowych.
Zadanie współfinansowane było przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
W ramach projektu "Aktywni dla siebie = aktywni dla otoczenia" zostały zorganizowane cztery zadania.
Dwa zadania  skierowane były do młodzieży uczącej się w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku oraz do liderów wiejskich w gminach Główczyce, Słupsk, Dębnica Kaszubska oraz Ustka. Beneficjenci tych zadań uczestniczyli w bezpłatnym cyklu szkoleń obejmującym następujące tematy:
1. Rola i znaczenie organizacji pozarządowych w społeczności lokalnej-zakładanie i rejestracja stowarzyszeń.
2. Zakładanie własnej działalności gospodarczej - krok po kroku.
3. Źródła finansowania stowarzyszeń i działalności gospodarczej.
Kolejnym zadaniem realizowanym w ramach tego projektu było zorganizowanie forum dla rolników z powiatu słupskiego. Podczas tego spotkania beneficjenci zostali zapoznani z nowymi możliwościami pozyskiwania środków finansowych na rozwój obszarów wiejskich w tym swoich gospodarstw, miejsc pracy, ochrony środowiska i rozwiązywania problemów lokalnych. Ostatnim zadaniem było spotkanie podsumowujące dla osób najbardziej zaangażowanych w realizację projektu "Aktywni dla siebie = aktywni dla otoczenia".


Źródło finansowania: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.